Statuten en HR

De statuten en het huishoudelijk reglement vindt u hieronder.

Voor de statuten klik hieronder.                                           
 

Voor de algemene bepalinge klik hieronder.
Algemene bepaling bij vervreemden kavel.

Voor het Huishoudelijk Reglement klik hieronder.
HR 565x250